יום ש', ח’ בניסן תשע”ח
אישורי טיול
12:42 (07/09/17) בית ספר פסגות
קרא עוד...
11:12 (07/09/17) בית ספר פסגות
קרא עוד...
13:21 (24/10/17) בית ספר פסגות
קרא עוד...
14:25 (24/10/17) בית ספר פסגות
קרא עוד...
בית הספר שלי
חידונים ותחרויות
פסגתון תשעח
קריאה להצלחה
מידע להורים
ספרי לימוד תשע"ח
אתרי כיתות
סדנאות
מקצועות לימוד
בעלי תפקידים
פינת רב בית הספר
אינטרנט בטוח
מעטפת למידה
פינת הרכזת החברתית
ארץ נחלה
פינת היועצת
פינת החי
סדנת מדינות עולם
סדנת חקלאות
סדנת נגינה
סדנת ארץ בנימין
סדנת פינת חי
קום והתהלך בארץ
מועצת תלמידים
טפסים שימושיים
אישורי טיול  
למידה בשעת חירום