יום ש', ח’ בניסן תשע”ח
תחרות קוד מונקי
קרא עוד...
19:39 (11/12/17) בית ספר פסגות
תגובות: 0   צפיות: 588
11:22 (28/07/17) בית ספר פסגות
קרא עוד...
טופס סדנאות מחצית ב
על כל תלמיד/ה למלא את הטופס המצ"ב יחד עם ההורה. יש למלא סדנא אחת לכל שעה בכל יום של סדנאות. תלמיד/ה שלא י/תמלא את בחירתו/ה עד יום שלישי י"ח שבט 14.2, ישובץ על בסיס מקום פנוי. תלמיד/ה שלומד/ת נגינה עם סטס או בנימין נא לבחור "נגינה" בשעה המתאימה.
קרא עוד...
תגובות: 0   צפיות: 88
בית הספר שלי
חידונים ותחרויות
פסגתון תשעח
קריאה להצלחה
מידע להורים
ספרי לימוד תשע"ח
אתרי כיתות
סדנאות
מקצועות לימוד
בעלי תפקידים
פינת רב בית הספר
אינטרנט בטוח
מעטפת למידה
פינת הרכזת החברתית
ארץ נחלה
פינת היועצת
פינת החי
סדנת מדינות עולם
סדנת חקלאות
סדנת נגינה
סדנת ארץ בנימין
סדנת פינת חי
קום והתהלך בארץ
מועצת תלמידים
טפסים שימושיים
למידה בשעת חירום