יום ג', ד’ בחשון תשע”ח
18:11 (06/11/14) יגאל סופר
קרא עוד...
22:39 (23/03/14) יגאל סופר
ארצות הברית
קרא עוד...
22:49 (02/04/14) יגאל סופר
קרא עוד...
00:51 (25/04/14) יגאל סופר
בשבועות הקרובים נלמד על מדינה שהיא גם יבשת -אוסטרליה
קרא עוד...
23:20 (07/05/14) יגאל סופר
השבוע המשכנו ללמוד על אוסטרליה-זו הפעם האחרונה!
קרא עוד...
23:57 (22/05/14) יגאל סופר
התחלנו השבוע ללמוד על יפן
קרא עוד...
פסגתון תשעח
בית הספר שלי
קריאה להצלחה
מידע להורים
ספרי לימוד תשע"ח
אתרי כיתות
סדנאות
חידונים ותחרויות
מקצועות לימוד
בעלי תפקידים
פינת רב בית הספר
אינטרנט בטוח
מעטפת למידה
פינת הרכזת החברתית
ארץ נחלה
פינת היועצת
פינת החי
סדנת מדינות עולם
סדנת חקלאות
סדנת נגינה
סדנת ארץ בנימין
סדנת פינת חי
קום והתהלך בארץ
מועצת תלמידים
טפסים שימושיים
למידה בשעת חירום