יום ש', ח’ בניסן תשע”ח

מחצית ב: https://studio.code.org/sections/VBNJSH https://studio.code.org/sections/BCMGYG https://plethora1.herokuapp.com/home.html https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgBAYUiq39MbHCIgfLuE3T_hBEWtKOtjHEm8pd3MwYASZu0g/viewform

 
 
בית הספר שלי
חידונים ותחרויות
פסגתון תשעח
קריאה להצלחה
מידע להורים
ספרי לימוד תשע"ח
אתרי כיתות
סדנאות
סדנת סקרץ  
סדנת מצוינות  
סדנת גרפיקה  
סדנת צילום  
מקצועות לימוד
בעלי תפקידים
פינת רב בית הספר
אינטרנט בטוח
מעטפת למידה
פינת הרכזת החברתית
ארץ נחלה
פינת היועצת
פינת החי
סדנת מדינות עולם
סדנת חקלאות
סדנת נגינה
סדנת ארץ בנימין
סדנת פינת חי
קום והתהלך בארץ
מועצת תלמידים
טפסים שימושיים
למידה בשעת חירום