יום ש', ח’ בניסן תשע”ח

הורים יקרים, מצ"ב עלון לסיכום חודש שבט עשיר בפעילויות ועשיה בבית הספר. מוזמנים לצפות ולהנות. עלון לסיכום חודש שבט עלון לסיכום חודש טבת עלון לסיכום חודש כסלו עלון לסיכום חודש חשון עלון אלול תשעז

 
 
בית הספר שלי
חידונים ותחרויות
פסגתון תשעח
קריאה להצלחה
מידע להורים
ספרי לימוד תשע"ח
אתרי כיתות
סדנאות
מקצועות לימוד
בעלי תפקידים
פינת רב בית הספר
אינטרנט בטוח
מעטפת למידה
פינת הרכזת החברתית
ארץ נחלה
פינת היועצת
פינת החי
סדנת מדינות עולם
סדנת חקלאות
סדנת נגינה
סדנת ארץ בנימין
סדנת פינת חי
קום והתהלך בארץ
מועצת תלמידים
טפסים שימושיים
למידה בשעת חירום