יום ש', ח’ בניסן תשע”ח

לקראת הימים הקרובים וראש השנה המתקרב,נעמוד כאיש אחד במעמד לכבודה של תורהבשעה 16:45 נלמד יחד אבות ובניםבשעה 17:30 קבלת פני הרה"ג הרב שלמה עמארבהמשך הערב תתקיים תכנית אבות ובנים של הרב נריה

 
 
בית הספר שלי
חידונים ותחרויות
פסגתון תשעח
קריאה להצלחה
מידע להורים
ספרי לימוד תשע"ח
אתרי כיתות
סדנאות
מקצועות לימוד
בעלי תפקידים
פינת רב בית הספר
אינטרנט בטוח
מעטפת למידה
פינת הרכזת החברתית
ארץ נחלה
פינת היועצת
פינת החי
סדנת מדינות עולם
סדנת חקלאות
סדנת נגינה
סדנת ארץ בנימין
סדנת פינת חי
קום והתהלך בארץ
מועצת תלמידים
טפסים שימושיים
למידה בשעת חירום