יום ש', ח’ בניסן תשע”ח

השבוע ערכנו בביה"ס "אסיפת הורים לתלמידים" - כל תלמידה בחרה מורה מקצועית איתה היא רוצה לשוחח באופן אישי. בשונה מאסיפת הורים רגילה בה ההיבט הלימודי הינו מרכיב משמעותי, באסיפה הזאת שיתפו המורים את התלמידים בדברים הטובים שהם רואים בהם, בכוחות החיוביים ובתכונות הנפש שלהם, במאמצים שהם עושים בתחום כזה או אחר. המטרה הינה לאפשר נראות שהיא מעבר ללמידה. אנו רואים בשיח שנוצר חוויה מעצימה של "צידה לדרך רגשית" בסוף מחצית.

 
 
בית הספר שלי
חידונים ותחרויות
פסגתון תשעח
קריאה להצלחה
מידע להורים
ספרי לימוד תשע"ח
אתרי כיתות
סדנאות
מקצועות לימוד
בעלי תפקידים
פינת רב בית הספר
אינטרנט בטוח
מעטפת למידה
פינת הרכזת החברתית
ארץ נחלה
פינת היועצת
פינת החי
סדנת מדינות עולם
סדנת חקלאות
סדנת נגינה
סדנת ארץ בנימין
סדנת פינת חי
קום והתהלך בארץ
מועצת תלמידים
טפסים שימושיים
למידה בשעת חירום