יום ש', ח’ בניסן תשע”ח

מיצב תשע"ולהורי בית הספר ולתושבי היישובשלום וברכה,אמנם תוצאות המיצב עדיין לא פורסמו באתר הרשמי של ראמ"ה, אך בית ספרנו כבר קיבל את תוצאות המיצב – אותם רצינו לחלוק עמכם.כזכור במיצב תשע"ג, בית הספר היה בעשירון הראשון (התחתון ביותר) בארץ באנגלית. מאז, 3 שנים בית הספר לקח את האנגלית כפרויקט בו מושקעים מאמצים רבים. החל בגיוס מורים המתמחים בהוראת האנגלית, בליווי צמוד של מורים ע"י אנשי מקצוע, וכלה בשעות פרטניות, השאלת ספרים, הכתבות תכופות ועוד.בית הספר וועד ההורים, עקבנו לאורך שלשת השנים על התקדמות התלמידים, נעשו מבחני אמצע וסוף שנה דמויי מיצב וכו' וברוך ד' התוצאות מעידות בעד עצמם, בית הספר העפיל לעשירון השמיני באנגלית!!! - עלייה מטאורית ללא ספק.בנוסף, בית הספר נשאר ברמתו הגבוהה במתמטיקה, עשירון עשירי (העליון ביותר). ובעברית בית הספר עלה מעשירון שביעי (מיצב תשע"א) לעשירון שמיני.התוצאות מצוינות כשלעצמן, אך בעיקר ראוי לציין לשבח את ההתקדמות, והשאיפה לעלות מעלה ולהמשיך, והיד עוד נטויה.כמו כן, ברצוננו לציין את מגוון הסדנאות שבית הספר הרחיב השנה, עקב בקשת הורים (בעיקר לכיתות ה'-ו'). תוספת שעה שבועית אנגלית לכתה ג', ללימוד מעמיק ויסודי יותר של הABC. את פרויקט הנגינה המוצלח ואת המשך השאיפה למצוינות המתבטאת בין השאר בעידוד השתתפות בחידונים אזוריים וארציים, כגון חידון התנ"ך השני של מטה בנימין, חידון סייבר ארצי וחידון חקר החלל ארצי (לאחרונה התבשרנו שהקבוצה העפילה לשלב השלישי ביחד עם עוד כ50 קבוצות מכל הארץ) ועוד.זו הזדמנות לומר תודה.תודה לצוות בית הספר ולעומד בראשו הרב יונה, שעושים מאמצים רבים לקדם את בית הספר בכל התחומים. תודה שהאמנתם שאפשר לעשות שינוי ודחפתם לכך. תודה על כל שאר התחומים בהם אתם מקדמים את בית הספר, בראש ובראשונה לימוד התורה, אהבת התורה, על האווירה, על הסדנאות, על פרוייקט השאלת הספרים ועל כל הדברים קטנים כגדולים שאתם דוחפים ומקדמים.תודה למזכירויות השונות לאורך השנים ולעובדי המשרד שתומכים בהמשך קיום המתכונת הנוכחית של בית הספר וקרן ההורים.תודה לתושבי היישוב, על התמיכה בעת הצורך ולכל שאר המסייעים שנותנים מאונם ומהונם להצלחת בית הספר. בשורות טובותועד ההוריםhttp://www.psagot.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1598906

 
 
בית הספר שלי
חידונים ותחרויות
פסגתון תשעח
קריאה להצלחה
מידע להורים
ספרי לימוד תשע"ח
אתרי כיתות
סדנאות
מקצועות לימוד
בעלי תפקידים
פינת רב בית הספר
אינטרנט בטוח
מעטפת למידה
פינת הרכזת החברתית
ארץ נחלה
פינת היועצת
פינת החי
סדנת מדינות עולם
סדנת חקלאות
סדנת נגינה
סדנת ארץ בנימין
סדנת פינת חי
קום והתהלך בארץ
מועצת תלמידים
טפסים שימושיים
למידה בשעת חירום