יום ש', ח’ בניסן תשע”ח

באגף הבנים נקיים לימוד בחברותות ביום שלישי שעה 1 מיד לאחר התפילה.כיתות א-ו ה-ג ד-ב בכיתות הבנות:ביום רביעישעה 2 מופע של המורה ורדה באולם כינוסיםשעה 3 לימוד בחברותות כיתות א-ו ה-ג ד-ב תודה למורה ורדה על המופע המרגש.

 
 
בית הספר שלי
חידונים ותחרויות
פסגתון תשעח
קריאה להצלחה
מידע להורים
ספרי לימוד תשע"ח
אתרי כיתות
סדנאות
מקצועות לימוד
בעלי תפקידים
פינת רב בית הספר
אינטרנט בטוח
מעטפת למידה
פינת הרכזת החברתית
ארץ נחלה
פינת היועצת
פינת החי
סדנת מדינות עולם
סדנת חקלאות
סדנת נגינה
סדנת ארץ בנימין
סדנת פינת חי
קום והתהלך בארץ
מועצת תלמידים
טפסים שימושיים
למידה בשעת חירום