יום ש', ח’ בניסן תשע”ח
קריטריונים להנחה בבית ספר:

קריטריונים להנחה בבית ספר: כל מי שמקבל אישור היישוב להנחה וגם אישור להנחה בארנונה מהמועצה ברמה של 90% הנחה (היינו: 7 נפשות – הכנסה 8738, 8 נפשות – הכנסה 9900, 9 נפשות – הכנסה 11062, 10 נפשות ומעלה- הכנסה של 1229 ש"ח) – מוזמן להגיש בקשה לוועד הורים, בצירוף:1. 3 תלושי משכורת אחרונים – של כל המשכורות2. תדפיסי בנק של 3 חודשים אחרונים – של כל החשבונות3. אישור מהיישוב שמקבל הנחה וכמה4. אישור מהמועצה על הנחה בארנונה אין הנחות גורפות. כל מקרה נידון לגופו בפני חלק מוועד ההורים, היו"ר, סגן היו"ר והגזבר.כמובן שאפשר להגיש בקשה משפחות המקבלות הנחות פחותות מ90%, ההנחות ינתנו לפי סך הבקשות שיצטברו ולפי יכולות הקרן.המשפחות שעומדות בקריטריונים לעיל - סביר מאוד שיקבלו הנחה משמעותית. השאר לפי היכולת. בקשות יתקבלו בברכה עד חנוכה בכל שנה"ל. נהלי ביטול השתתפות בקייטנת ת"תעד פסח אפשר לבטל ללא עלות - החזר מלא! ביטול לאחר פסח, על היציאות עצמם (לונה פארק, בריכה וכדומה), החזר מלא, כ70 שח כל השאר, תלוי בכמות המבטלים (ככל שירבו המבטלים ההחזר יהיה קטן יותר), לכל היותר החזר של 50% .תשובה סופית, כמה החזר, תנתן רק בסוף הקייטנה.בברכה

 
 
בית הספר שלי
חידונים ותחרויות
פסגתון תשעח
קריאה להצלחה
מידע להורים
ספרי לימוד תשע"ח
אתרי כיתות
סדנאות
מקצועות לימוד
בעלי תפקידים
פינת רב בית הספר
אינטרנט בטוח
מעטפת למידה
פינת הרכזת החברתית
ארץ נחלה
פינת היועצת
פינת החי
סדנת מדינות עולם
סדנת חקלאות
סדנת נגינה
סדנת ארץ בנימין
סדנת פינת חי
קום והתהלך בארץ
מועצת תלמידים
טפסים שימושיים
למידה בשעת חירום