יום ש', ח’ בניסן תשע”ח
להלן ההורים שנבחרו לועד הורים מצומצם ולוועדת ביקורת כולל פרטי יצירת קשר

וועד הורים טלפון מייל חגבי אשר 054-2474048 asher.moria@gmail.com פנירי איציק 054-6713840 tirzapan68@gmail.com נעמן חזי 054-4933584 hnaaman@gmail.com שטראוס אלחנן 050-7788680 elchsh@gmail.com פישמן יצחק 054-5465593 yizchakfi@gmail.com ביתן ציפי 050-8822063 tzipibitan@gmail.com צור שמרית 052-7203217 shimrit.ozery@gmail.com ועדת בקורת טלפון מייל דישון יוני 052-7203177 yehonatan.dishon@gmail.com מנחם סגל 052-7203184 menachemsiegel@gmail.com רכניץ עדו 058-5504504 idor@013.net

 
 
בית הספר שלי
חידונים ותחרויות
פסגתון תשעח
קריאה להצלחה
מידע להורים
ספרי לימוד תשע"ח
אתרי כיתות
סדנאות
מקצועות לימוד
בעלי תפקידים
פינת רב בית הספר
אינטרנט בטוח
מעטפת למידה
פינת הרכזת החברתית
ארץ נחלה
פינת היועצת
פינת החי
סדנת מדינות עולם
סדנת חקלאות
סדנת נגינה
סדנת ארץ בנימין
סדנת פינת חי
קום והתהלך בארץ
מועצת תלמידים
טפסים שימושיים
למידה בשעת חירום