יום ש', ח’ בניסן תשע”ח

הורים יקרים, להלן פירוט התשלומים לשנת הלימודים תשע"ח. כיתה *תל"ן בנות *תל"ן בנים *ת"ת דמי שכלול (פירוט למטה) חופשים (בני הת"ת בלבד) א 6 ש"ש 6 ש"ש תוספת 4 ש"ש 474 ₪ 60 ₪ סה"כ שנתי 1062 ₪ 1062 ₪ 708 ₪ ב 6 ש"ש 6 ש"ש תוספת 4 ש"ש 474 ₪ 60 ₪ סה"כ שנתי 1062 ₪ 1062 ₪ 708 ₪ ג 6 ש"ש 6 ש"ש תוספת 4 ש"ש 499 ₪ 60 ₪ סה"כ שנתי 1062 ₪ 1062 ₪ 708 ₪ ד 8 ש"ש 6 ש"ש תוספת 4 ש"ש 499 ₪ 570 ₪ סה"כ שנתי 1416 ש"ח 1062 ₪ 708 ₪ ה 7 ש"ש 6 ש"ש תוספת 4 ש"ש 625 ₪ 570 ₪ סה"כ שנתי 1239 ₪ 1062 ₪ 708 ₪ ו 9 ש"ש 6 ש"ש תוספת 4 ש"ש 835 ₪ 120 ₪ סה"כ שנתי 1593 ₪ 1062 ₪ 708 ₪ * שעה שנתית תל"ן 177 ש"ח פרוט לדמי שכלול סל תרבות -99 מסיבות כתיתי-24 טיולים- 101 כיתה א –ב כיתה ג –ד 126 כיתה ה 252 כיתה ו 387 רכישה שרותים מרצון 250 כיתה ו מסיבות סיום 75 תשלומי דמי שכלול מועברים ישירות לבית הספר. תשלומי התל"ן והת"ת מועברים ישירות לקרן הורים. התשלום השנתי יגבה במיסי היישוב ויחולק ל 9 תשלומים שווים. מידע אודות הנחות

 
 
בית הספר שלי
חידונים ותחרויות
פסגתון תשעח
קריאה להצלחה
מידע להורים
ספרי לימוד תשע"ח
אתרי כיתות
סדנאות
מקצועות לימוד
בעלי תפקידים
פינת רב בית הספר
אינטרנט בטוח
מעטפת למידה
פינת הרכזת החברתית
ארץ נחלה
פינת היועצת
פינת החי
סדנת מדינות עולם
סדנת חקלאות
סדנת נגינה
סדנת ארץ בנימין
סדנת פינת חי
קום והתהלך בארץ
מועצת תלמידים
טפסים שימושיים
למידה בשעת חירום